Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Buglossoides arvensis arvensis Βουγλωσσοειδές το αρουραίο
Buglossoides arvensis gasparrinii Βουγλωσσοειδές του Γκασπαρίνι
Buglossoides arvensis sibthorpiana Βουγλωσσοειδές του Σίμπθορπ
Bufonia tenuifolia Μπυφόνια η στενόφυλλη
Bufonia stricta stricta
Bufonia stricta cecconiana
Bufonia paniculata Μπυφόνια η φοβοειδής
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Bucephaloptera bucephala Βουκεφαλόπτερος ο Βουκεφάλας
Bucephala clangula Βουκεφάλας
Bucanetes githagineus Ερημοπύρρουλας
Bubulcus ibis Γελαδάρης
Bubo bubo bubo Μπούφος
Bubalus bubalis Βούβαλος
Bryonia cretica dioica
Bryonia cretica cretica
Bryonia alba
Bruntridactylus irremipes Μπρουτριδάκτυλος ηρρεμόπους
Bruckenthalia spiculifolia Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη