Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Paronychia albanica graeca
Paronychia argentea
Paronychia capitata
Paronychia cephalotes
Paronychia echinulata
Paronychia kapela chionaea
Paronychia macedonica
Paronychia macrosepala
Paronychia polygonifolia
Paronychia rechingeri
Paronychia taurica
Parvotrisetum myrianthum
Paspalum paspalodes
Pastinaca sativa sativa
Pastinaca sativa urens
Pedicularis brachyodonta grisebachii
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Pedicularis friderici-augusti
Pedicularis graeca
Pedicularis leucodon leucodon