Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sibbaldia parviflora
Sibthorpia europaea
Sideritis clandestina clandestina
Sideritis clandestina peloponnesiaca
Sideritis curvidens
Sideritis euboea
Sideritis lanata
Sideritis montana montana
Sideritis montana remota
Sideritis perfoliata athoa
Sideritis perfoliata perfoliata
Sideritis raeseri attica
Sideritis raeseri raeseri
Sideritis romana purpurea
Sideritis scardica
Sideritis sipylea
Sideritis syriaca syriaca
Silene adelphiae
Silene aegaea
Silene alba divaricata