Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Adonis annua annua Άδωνις ο ετήσιος
Asperula purpurea apiculata
Ammophila arenaria arundinacea
Allium sphaerocephalon arvense
Anthemis arvensis arvensis Ανθέμιδα η αρουραία
Alkanna graeca baeotica
Avena barbata barbata Βρώμη η γενιοφόρος
Aetheorhiza bulbosa bulbosa
Anthyllis vulneraria bulgarica
Allium bourgeaui burgeaui
Allium callimischon callimischon
Artemisia campestris campestris
Atractylis cancellata cancellata Ατρακτυλίδα
Adonis annua carinata Άδωνις ο τροπιδώδης
Anthemis cretica carpatica
Arabis alpina caucasica
Astragalus sempervirens cerhalonicus
Ajuga chamaepitys chia
Allium circinnatum circinnatum
Anthemis cretica columnae