Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asperula chlorantha
Asperula coa
Asperula cynanchina
Asperula doerfleri
Asperula idaea
Asperula involucrara
Asperula laevigata
Asperula lutea
Asperula malevonensis
Asperula mungieri
Asperula muscosa
Asperula nitida
Asperula oetae
Asperula ophiolithica
Asperula pinifolia
Asperula pubescens
Asperula pulvinaris
Asperula purpurea apiculata
Asperula purpurea purpurea
Asperula rigida Ασπέρουλα η τραχεία