Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική
Periploca angustifolia Περίπλοκα η στενόφυλλη
Perdix perdix Καμπίσια πέρδικα
Perca fluviatilis Περκί
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
Pelecanus crispus Αργυλοπελεκάνος
Peganum harmala
Pedicularis petiolaris
Pedicularis orthantha
Pedicularis olympica
Pedicularis leucodon leucodon
Pedicularis graeca
Pedicularis friderici-augusti
Pedicularis brachyodonta grisebachii
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Pastinaca sativa sativa
Pastinaca sativa urens
Passer montanus montanus Δεντροσπουργίτης
Passer hispanoliensis Χωραφοσπουργίτης