Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sedum apoleipon
Sedum atratum
Sedum caespitosum
Sedum cepaea
Sedum confertiflorum
Sedum creticum creticum Σέδο το κρητικό
Sedum creticum hierapetrae
Sedum dasiphyllum
Sedum delicum Σέδο
Sedum erythraeum
Sedum grisebachii grisebachii
Sedum grisebachii horakii
Sedum hispanicum
Sedum laconicum insulare
Sedum laconicum laconicum
Sedum litoreum
Sedum magellense
Sedum ochroleucum
Sedum pallidum Σέδο το ωχρό
Sedum praesidis