Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scirpus lacustris lacustris
Scirpus lacustris tabernaemontani
Scirpus litoralis
Scirpus maritimus maritimus
Scirpus mucronatus
Scirpus setaceus
Scirpus supinus
Scirpus sylvaticus
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Scleranthus annuus annuus
Scleranthus annuus delortii
Scleranthus annuus polycarpos
Scleranthus annuus verticillatus
Scleranthus perennis dichotomus
Scleranthus perennis marginatus
Scleranthus perennis perennis
Scleranthus uncinatus
Sclerochloa dura