Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium fontanum vulgare
Arisarum vulgare vulgare
Foeniculum vulgare vulgare
Origanum vulgare vulgare
Satureja vulgaris vulgaris
Beta vulgaris vulgaris Μπέτα η κοινή
Silene vulgaris vulgaris
Primula vulgaris vulgaris
Lysimachia vulgaris vylgaris
Fumaria officinalis wirtgenii
Euphorbia characias wulfenii
Biarum tenuifolium zeleborii
Thymus praecox zygiformis