Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Viola stojanowii
Viola striis-notata
Viola suavis
Viola velutina
Viola voliotisii
Viola vourinensis
Viscum album abietis Ιξός του έλατου
Viscum album album Ιξός
Vitex agnus-castus Λιγαριά
Vitis vinifera sylvestris Άγριο αμπέλι
Vulpia bromoides
Vulpia ciliata ciliata
Vulpia fasciculata
Vulpia ligustica
Vulpia muralis
Vulpia myuros
Withania somnifera
Wolffia arrhiza
Xanthium brasilicum
Xanthium orientale