Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cheilanthes maderensis
Cheilanthes marantae
Cheilanthes persica
Cheilanthes pteridioides
Cheilanthes vellea
Chelidonium majus
Chenopodium bonus-henricus
Chenopodium foliosum
Chenopodium multifidum
Chenorrhinum origanifolium origanifolium
Chondrilla juncea
Chondrilla ramosissima
Chondrilla uromoffii
Chrysopogon gryllus
Chrysosplenium alternifolium
Cicer graecum
Cicer incisum
Cicerbita alpina
Cichorium intybus
Cichorium spinosum