Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Satureja vulgaris vulgaris
Satyrus ferula Σάτυρος ο άγριος
Saxicola rubetra Καστανολαίμης
Saxicola torquata Μαυρολαίμης
Saxifraga adsendens adsendens
Saxifraga adsendens discolor
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga aizoides
Saxifraga bulbifera
Saxifraga chrysospleniifolia
Saxifraga exarata
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saxifraga glabella
Saxifraga graeca
Saxifraga hederacea
Saxifraga juniperifolia sancta
Saxifraga luteoviridis
Saxifraga marginata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata