Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Viola cretica cretica
Viola cretica glabra
Viola delphinantha
Viola dirphya
Viola doerfleri
Viola dukadjinica
Viola epirota
Viola euboea
Viola eximia eximia
Viola eximia tringiana
Viola fragrans
Viola frondosa
Viola ganiatsasii
Viola graeca
Viola grisebachiana
Viola hirta
Viola hymettia
Viola jordanii
Viola kitaibeliana
Viola macedonica macedonica