Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Senecio bicolor cineraria Τσινεράρα
Hymenolobus procumbens Υμενολόβος ο έρπων
Hymenocarpus circinatus Υμονόκαμπος ο περιφερής
Hyoscyamus albus Υοσκύαμος ο λευκός
Hyoscyamus niger Υοσκύαμος ο μελανός
Hypericum thasium Υπερικό της Θάσου
Hypericum aegypticum Υπερικό το Αιγύπτιο
Hypericum aciferum Υπερικό το ακιδοφόρο
Hypericum atomarium Υπερικό το ατομάριο
Hypericum vesiculosum Υπερικό το κυστοφόρο
Hypericum tetrapterum Υπερικό το τετράπτερο
Hypericum richeri grisebachii Υπερικό του Γκρισεμπάχ
Hypericum jovis Υπερικό του Δία
Hypericum aucheri Υπερικό των Ωσέρ
Salvia fruticosa Φασκομηλιά η θαμνοειδής
Salvia pomifera Φασκομηλιά η μηλοφόρος
Salvia officinalis Φασκομηλιά η φαρμακευτική
Prasium majus Φασσόχορτο
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο
Phillyrea latifolia Φιλλύκι