Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Centaurium erythraea rumelicum
Centaurium erythraea turcicum
Centranthus longiflorus junceus
Centranthus nevadensis sieberi
Centranthus ruber ruber
Centranthus ruber sibthordii
Cephalanthera cucullata
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera epipactoides
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cephalaria ambrosioides
Cephalaria flava flava
Cephalaria flava setulifera
Cephalaria tenuiloba
Cephalorrhynchus tuberosus
Cerastium arvense arvense
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium candidissimum