Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Satureja graeca
Satureja graveolens
Satureja horvatii macrophylla
Satureja incana
Satureja juliana
Satureja montana macedonica
Satureja montana montana
Satureja myrtifolia
Satureja nepeta glandulosa
Satureja nepeta nepeta
Satureja nepeta nepeta
Satureja nervosa
Satureja parnassica athoa
Satureja parnassica parnassica
Satureja pilosa
Satureja sphaciotica
Satureja spinosa
Satureja thymbra
Satureja vulgaris arundana
Satureja vulgaris orientalis