Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia palaestina Βίκος της Παλαιστίνης
Vicia pannonica pannonica
Vicia pannonica striata
Vicia peregrina
Vicia pinetorum
Vicia pubescens
Vicia sativa amphicarpa
Vicia sativa cordata Βίκος ο καρδιόμορφος
Vicia sativa incisa
Vicia sativa macrocarpa
Vicia sativa nigra
Vicia sativa sativa
Vicia sepium
Vicia tenuissima
Vicia tetrasperma
Vicia villosa eriocarpa
Vicia villosa microphylla
Vicia villosa varia
Vicia villosa villosa
Vinca balcanica