Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Andrachne telephioides telephioides
Cerastium brachypetalum tenoreanum Κεράστιο του Τενόρι
Trisetum splendens tenue
Alyssum nebrodense tenuicaule
Centaurium tenuiflorum tenuiflorum Κενταύριο το στενανθές
Vicia cracca tenuifolia
Biarum tenuifolium tenuifolium
Sedum amplexicaule tenuifolium
Ranunculus isthmicus tenuifolius
Convolvulus althaeoides tenuissimus
Heracleum sphondylium ternatum
Hieracium hoppeanum testimoniale
Hieracium macranthum testimoniale
Epilobium tetragonum tetragonum
Veronica orsiniana teucrioides
Thymus teucrioides teucrioides
Senecio thapsoides thapsoides
Verbascum thapsus thapsus
Centaurea orphanidea thessala
Asperula aristata thessala