Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ferulago sartorii
Ferulago thyrsiflora
Ferulago trachycarpa
Festuca altissima
Festuca hercegovinica
Festuca heterophylla
Festuca hirtovaginata
Festuca horvatiana
Festuca jeanpertii
Festuca koritnicensis
Festuca olympica
Festuca oviniformis
Festuca peristerea
Festuca pirinica
Festuca polita
Festuca pseudosupina
Festuca sipylea
Festuca thracica
Festuca valesiaca
Festuca varia