Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rumex dentatus halacsyi
Rumex kerneri
Rumex nebroides
Rumex nepalensis
Rumex obtusifolius subalpinus
Rumex obtusifolius transiens
Rumex palustris Λάπατο το ελόφιλο
Rumex patientia patientia
Rumex pulcher
Rumex scutatus
Rumex thyrsiflorus
Rumex tuberosus creticus
Rumex tuberosus tuberosus
Rumex vesicarius
Rupicapra rupicapra balcanica Αγριόγιδο
Ruppia cirrhosa Ρούππια η κηρώδης
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Ruscus aculeatus
Ruscus hypoglossum