Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea solstitialis schouwii
Solanum nigrum schultesii
Convolvulus oleifolius scopulorum Κονβόλβουλος ο σκοπελώδης
Omphalodes luciliae scopulorum
Teucrium scordium scordioides
Teucrium scordium scordium
Allium scorodoprasum scorodoprasum
Viola alba scotophylla
Malcolmia macrocalyx scyria
Stachys swainsonii scyronica
Silene sedoides sedoides
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Erysimum senoneri senoneri
Calystegia sepium sepium
Silene parnassica serbica
Dianthus pinifolius serbicus
Ballota nigra sericea
Vicia canescens serinica
Carex serotina serotina
Odontites verna serotina