Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea salonitana salonitana
Tragopogon crocifolius samaritani Τραγοπώγων ο Σαμαριτανιός
Saxifraga juniperifolia sancta
Campanula albanica sancta
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Allium guttatum sardoum
Silene conica sartorii
Pastinaca sativa sativa
Vicia sativa sativa
Medicago sativa sativa
Pisum sativum sativum
Campanula saxatilis saxatilis
Aurinia saxatilis saxatilis
Iberis saxatilis saxatilis
Rhamnus saxatilis saxatilis Ράμνος ο βραχόφιλος
Petrorhagia saxifraga saxifraga
Onobrychis montana scardica
Alyssum montanum scardicum
Carduus kerneri scardicus
Ranunculus sceleratus sceleratus