Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Echinaria capitata
Echinochloa crus-galli
Echinophora spinosa
Echinops banaticus
Echinops graecus
Echinops microcephalus
Echium angustifolium
Echium arenarium
Echium italicum
Echium vulgare
Edraianthus graminifolius
Edraianthus parnassicus
Edraianthus tenuifolius
Echium parviflorum Έχιο το βραχυανθές
Echium plantagineum Έχιο το πλανταγίνεο
Elaeagnus angustifolia Τζιτζιφιά
Elatine alsinastrum
Eleocharis acicularis
Eleocharis multicaulis
Eleocharis quinqueflora