Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Amaranthus lividus Βλήτο το πελιδνό
Amaranthus hypochondriacus Βλήτο το υποχονδριακό
Amaranthus graecizans Βλήτο το …
Amaranthus deflexus Βλήτο ο κρεμαστός
Amaranthus cruentus Βλήτο το αιματόχρουν
Amaranthus caudatus Βλήτο το ουραίο
Amaranthus blitoides Βλήτο το βλητοειδές
Amaranthus albus Βλήτο το λευκό
Alyssum umbellatum Άλυσσο το σκιαδανθές
Alyssum tortuosum
Alyssum tenium
Alyssum taygeteum
Alyssum strigosum Άλυσσο το ισχνό
Alyssum sphacioticum
Alyssum smyrnaeum Άλυσσο το Σμυρναίο
Alyssum smolikanum
Alyssum simplex Άλυσσο το απλό
Alyssum siculum Άλυσσο το Σικελικό
Alyssum sibiricum
Alyssum samium