Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Ranunculus acris acris
Ranunculus acris friesianus
Ranunculus aduncus
Ranunculus aquatilis
Ranunculus arvensis
Ranunculus asiaticus
Ranunculus auricomus
Ranunculus baudotii
Ranunculus brevifolius pindicus
Ranunculus brutius
Ranunculus bulbosus bulbosus
Ranunculus bullatus cytheraeus
Ranunculus cacuminis
Ranunculus chius
Ranunculus constantinopolitanus
Ranunculus creticus
Ranunculus cupreus
Ranunculus demissus
Ranunculus ficaria bulbifer