Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pungitius hellenicus Ελληνογόστεος
Pungitius platygaster Ποντογόστεος
Punica granatum Ροδιά
Putoria calabrica Πουτόρια
Pycnomon acarna
Pyracantha coccinea Πυράκανθος
Pyrgomorha conica conica Πυργομόρφη η κωνική
Pyrgus cinarae Πύργος ο σταχτύς
Pyrola chlorantha
Pyrola minor
Pyrrhocorax graculus graculus Κιτρινοκαλιακούδα
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Κοκκινοκαλιακούδα
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Pyrus caucasica Αγριαχλαδιά του Καυκάσου
Pyrus elaeagrifolia Αγριοαχλαδιά της Θράκης
Pyrus pyraster Αγριαχλαδιά
Pyrus salvifolia Αγριαχλαδιά η φασκομηλόφυλλη
Pyrus spinosa Γκορτσιά
Quercus brachyphylla Μικρόφυλλη βελανιδιά
Quercus cerris Τσέρνο (Τσερνοβελανιδιά)