Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium constantinopolitanum Τριφύλλι της Κωνσταντινούπολης
Trifolium dalmaticum
Trifolium dasyurum
Trifolium desvauxii Τριφύλλι του Ντεβώ
Trifolium diffusum
Trifolium dolopicum
Trifolium dubium Τριφύλλι το αμφίβολο
Trifolium echinatum
Trifolium filicaule
Trifolium fragiferum
Trifolium globosum
Trifolium glomeratum
Trifolium heldreichianum
Trifolium hirtum
Trifolium hybridum anatolicum
Trifolium hybridum hybridum
Trifolium incarnatum incarnatum
Trifolium infamia-povertii
Trifolium lagrangei
Trifolium lappaceum