Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Prunus domestica domestica Δαμασκηνιά
Prunus domestica instititia Αγριοδαμασκηνιά
Prunus dulcis Αμυγδαλιά
Prunus mahaleb Μαχλεμπί
Prunus persica Ροδακινιά
Prunus prostrata
Prunus spinosa Τσαπουρνιά
Prunus webbii Αγριοροδακινιά
Pseudochazara amymone Ψευδοχαζάρα η Αμυμώνη
Pseudochazara anthelea Ψευδοχαζάρα η ανθαλέα
Pseudochazara cingovskii Ψευδοχαζάρα του Κινγκόφσκι
Pseudochazara graeca Ψευδοχαζάρα η γραική
Pseudochazara orestes Ψευδοχαζάρα ο Ορέστης
Pseudochazara tisiphone Ψευδοχαζάρα η Τισιφώνη
Pseudognaphalium luteo-album
Pseudophilotes bavius Ψευδοφιλότης ο …
Pseudophoxinus beoticus Πασκοβίτσα
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα