Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Potentilla aurea chrysocraspeda
Potentilla australis
Potentilla cinerea
Potentilla deorum
Potentilla detomasii
Potentilla erecta
Potentilla geoides geoides
Potentilla geoides halacsyana
Potentilla geoides longisepala
Potentilla geoides regis-borisii
Potentilla haynaldiana
Potentilla inclinata
Potentilla kionaea
Potentilla laciniosa
Potentilla micrantha
Potentilla pedata
Potentilla pindicola
Potentilla recta
Potentilla reptans
Potentilla speciosa