Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Poecilimon macedonicus Ποκιλίμων ο Μακεδονικός
Poecilimon miramae Ποκιλίμων ο Μιράμιος
Poecilimon mytilensis Ποκιλίμων της Μυτιλήνης
Poecilimon nobilis Ποκιλίμων ο ευγενής
Poecilimon obesus Ποκιλίμων ο …
Poecilimon orbelicus Ποκιλίμων του Ορβίλου
Poecilimon ornatus Ποκιλίμων ο πεποικιλμένος
Poecilimon pancici Ποκιλίμων του Παντσίτς
Poecilimon pindos Ποκιλίμων της Πίνδου
Poecilimon propinquus Ποκιλίμων ο …
Poecilimon sanctipauli Ποκιλίμων του Αγ. Παυλου
Poecilimon syriacus Ποκιλίμων ο Συριακός
Poecilimon tessellatus Ποκιλίμων ο στικτός
Poecilimon thessalicus Ποκιλίμων ο Θεσσαλός
Poecilimon thoracicus Ποκιλίμων ο θωρακικός
Poecilimon werneri Ποκιλίμων του Βέρνερ
Poecilimon zimmeri Ποκιλίμων του Ζίμμερ
Poecilimon zwicki Ποκιλίμων του Ζβικ
Polycarpon alsinifolium
Polycarpon diphyllum