Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asphodeline taurica
Asphodelus aestivus
Alyssum fragillimum
Asphodelus ramosus
Asperula tournefortii Ασπέρουλα του Τουρνεφόρ
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium aegaeum
Asplenium creticum
Asplenium cuneifolium
Asplenium fissum
Asplenium fontanum
Alyssum idaeum
Alyssum lassiticum
Asplenium obovatum
Asplenium onopteris
Asplenium petrarchae
Asplenium ruta-muraria
Asplenium septentrionale
Alhagi pseudalhagi Αλχάγκι ψευδακχάγκι
Bromus tectorum Βρώμος της στέγης