Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Crepis conyzifolia conyzifolia
Crepis cretica
Crepis crocifolia
Crepis foetida commutata
Crepis foetida foetida
Crepis foetida roeadifolia
Crepis fraasii
Crepis guioliana
Crepis heldreichiana
Crepis hellenica
Crepis incana
Crepis merxmuelleri
Crepis multiflora
Crepis neglecta corymbosa
Crepis neglecta fuliginosa
Crepis neglecta neglecta
Crepis pulchra
Crepis pusilla
Crepis reuteriana
Crepis rubra