Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Astragalus thracicus monachorum
Astragalus thracicus parnassi
Astragalus thracicus thracicus
Astragalus vesicarius
Asyneuma canescens
Asyneuma giganteum
Asyneuma limonifolium
Athamanta albanica
Athamanta arachnoidea
Athamanta densa
Athamanta macedonica
Athyrium filix-femina
Atractylis gummifera
Atraphaxis billardieri
Atriplex recurva
Atropa bella-donna
Aubrieta deltoidea
Aubrieta erubescens
Aubrieta glabrescens
Aubrieta gracilis