Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Asphodeline taurica
Asphodelus aestivus
Asphodelus albus albus
Asphodelus ramosus
Alyssum gustavssonii
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium aegaeum
Asplenium creticum
Asplenium cuneifolium
Asplenium fissum
Asplenium fontanum
Asplenium lepidum haussknechtii
Asplenium lepidum lepidum
Asplenium obovatum
Asplenium onopteris
Asplenium petrarchae
Asplenium ruta-muraria
Asplenium septentrionale
Asplenium trichomanes inexpectans
Aubrieta glabrescens