Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea spruneri spruneri
Centaurea spruneri lineariloba
Centaurea spinosa cycladum
Centaurea spinosa spinosa
Centaurea sonchifolia
Centaurea solstitialis schouwii
Centaurea solstitialis erythracantha
Centaurea solstitialis solstitialis Κενταύριο το ηλιοτρόπιο
Centaurea sibthorpii
Centaurea scabiosa
Centaurea salonitana salonitana
Centaurea rutifolia rutifolia
Centaurea rupestris finazzeri
Centaurea rufidula
Centaurea rhenana tartarea
Centaurea redempta
Centaurea rechingeri
Centaurea raphanina raphanina
Centaurea raphanina mixta
Centaurea pumilio