Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podarcis erhardii thermiensis Σιλιβούτι των Θερμιών
Podarcis erhardii thessalica Σιλιβούτι της Θεσσαλίας
Podarcis erhardii werneriana Σιλιβούτι του Βέρνερ
Podarcis erhardii zafranae Γουστέρα των Ζαφρανίων
Podarcis milensis adolfjordansi Γουστέρα των Ανάνων
Podarcis milensis gaigeae Γουστέρα …
Podarcis milensis gerakuniae Γουστέρα της Φαλκονέρας
Podarcis milensis milensis Γουστέρα της Μήλου
Podarcis milensis schweizeri Γουστέρα της Αντιμήλου
Podarcis milensis weigandi Γουστέρα …
Podarcis muralis albanica Αλβανική γουστέρα
Podarcis muralis muralis Τοιχογουστέρα
Podarcis peloponnesiaca lais Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca Γουστέρα της Πελοποννήσου
Podarcis peloponnesiaca phryne Γουστέρα της Φρύνης
Podarcis peloponnesiaca thais Γουστέρα της Αργολίδας
Podarcis taurica ionica Γουστέρα του Ιονίου
Podarcis taurica taurica Γουστέρα του Ταύρου
Podarcis taurica thasopulae Γουστέρα της Φασοπούλας
Podiceps auritus auritus Χειμωνοβροχοπούλι