Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stipa pulcherrima
Stipa pulcherrima
Stipa thessala
Stipa tirsa tirsa
Stragweia spicata
Styrax officinalis Στουράκι
Suaeda maritima maritima
Suaeda splendens
Suaeda vera Σουαίδα η γνήσια
Succisa pratensis
Symphyandra cretica
Symphyandra samothracica
Symphyandra sporadum
Symphyandra wanneri
Symphytum anatolicum
Symphytum bulbosum
Symphytum circinale
Symphytum creticum
Symphytum davisii cycladense
Symphytum davisii davisii