Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pisum sativum elatius
Pisum sativum sativum
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ
Plantago afra
Plantago albicans
Plantago altissima
Plantago amplexicaulis
Plantago arenaria
Plantago argentea
Plantago atrata atrata
Plantago atrata graeca
Plantago bellardii bellardii
Plantago bellardii deflexa
Plantago coronopus
Plantago crassifolia
Plantago cretica
Plantago holosteum
Plantago lagopus
Plantago lanceolata
Plantago major intermedia