Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Turdus iliacus iliacus Κοκκινότσιχλα
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Turdus merula merula Κότσυφας
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα
Turdus philomelos Τσίχλα
Turdus pilaris Κεδρότσιχλα
Turdus ruficollis Μαυρόλαιμη τσίχλα
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Turdus viscivorus Τσαρτσάρα
Tyto alba alba Τυτώ
Tyto alba guttata Τυτώ
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός
Vanellus vanellus Καλημάνα
Xenus cinereus Ρωσότριγγας