Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sibthorpia europaea
Sideritis curvidens
Sideritis euboea
Sideritis lanata
Sideritis scardica
Sideritis sipylea
Silene adelphiae
Silene aegaea
Silene antri-jovis
Silene apetala
Silene armeria
Silene asterias
Silene auriculata
Silene balcanica
Silene barbeyana
Silene behen
Silene bellidifolia
Silene caesia
Silene cerastoides
Silene ciliata