Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chaerophyllum heldreichii
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulentum
Chamaecytisus absinthioides absinthioides
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Chamaecytisus albus Χαμαικύτισος ο λευκός
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaecytisus eriocarpus Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος
Chamaecytisus hirsutus Χαμαικύτισος ο χνουδωτός
Chamaecytisus polytrichus Χαμαικύτισος ο πολύτριχος
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος
Chamaemelum mixtum Χαμαίμηλο
Chamaespartium sagittale
Cheilanthes maderensis
Cheilanthes marantae
Cheilanthes persica
Cheilanthes pteridioides
Cheilanthes vellea