Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cydonia oblonga Κυδωνιά
Cyathophylla chlorifolia
Cyclamen creticum
Cyclamen hederifolium
Cyclamen persicum
Cymodocea nodosa Κυμοδοκέα η επιγονάτειος
Cymbalaria microcalyx
Cynara cardunculus
Cynara cornigera
Cynara scolymus
Cynodon dactylon
Cynoglossum aucheri
Cynoglossum columnae
Cynoglossum creticum
Cynoglossum hungaricum
Cynoglossum officinale
Cynosurus cristatus
Cynosurus echinatus
Cynosurus effusus
Cynosurus elegans