Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Clematis elisabethae-carolae Αγράμπελη της Ελισάβετ-Καρόλας
Carpobrotus acinaciformis
Clematis orientalis Αγράμπελη η ανατολική
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος
Clematis viticella Αγράμπελη η μικράμπελος
Chamaespartium sagittale
Clypeola jonthlaspi Κλυπέολα το γιουθλάσπι
Campanula trichocalycina
Clamator glandarius Κισσόκουκος
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Coeloglossum viride
Coincya nivalis
Coix lacryma-jobi
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Colchicum autumnale
Carlina tragacanthifolia
Colchicum bivonae
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Carlina sitiensis