Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chenopodium hybridum Χηνοπόδιο το υβρίδιο
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό
Chenopodium foliosum
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Chenopodium bonus-henricus
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Chenopodium album album Χηνοπόδιο το λευκό
Chelonia mydas mydas Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα)
Chelon labrosus Βελάνιτσα
Chelidonium majus
Cheilanthes vellea
Cheilanthes pteridioides
Cheilanthes persica
Cheilanthes marantae
Cheilanthes maderensis
Charaxes jasius Χαράξης ο ιάσιος
Charadrius morinellus Βουνοσφυριχτής
Charadrius leschenaultii Ερημοσφυριχτής
Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής