Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pararge aegeria Παράργη η Αιγερία
Paratettix meridionalis Παρατέττιξ ο μεσημβρινός
Parentucellia latifolia
Parentucellia viscosa
Parietaria cretica
Parietaria diffusa
Parietaria judaica
Parietaria lusitanica
Parietaria officinalis
Paris quadrifolia
Parnassia palustris
Parnassius apollo Παρνάσσιος ο Απόλλων
Parnassius mnemosyne athene Παρνάσσιος των Αθηνών
Paronychia albanica albanica
Paronychia albanica graeca
Paronychia argentea
Paronychia capitata
Paronychia cephalotes
Paronychia echinulata
Paronychia kapela chionaea