Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scilla autumnalis
Scilla bifolia
Scilla hyacinthoides
Scilla messeniaca
Scilla nana
Scirpus cernuus
Scirpus holoschoenus
Scirpus lacustris lacustris
Scirpus lacustris tabernaemontani
Scirpus litoralis
Scirpus maritimus maritimus
Scirpus mucronatus
Scirpus setaceus
Scirpus supinus
Scirpus sylvaticus
Scleranthus annuus annuus
Scleranthus annuus delortii
Scleranthus annuus polycarpos
Scleranthus annuus verticillatus
Scleranthus perennis dichotomus