Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orchis anatolica anatolica
Orchis anatolica sitiaca
Orchis boryi
Orchis collina
Orchis coriophora coriophora
Orchis coriophora fragrans
Orchis italica
Orchis lactea
Orchis laxiflora elegans
Orchis laxiflora laxiflora
Orchis mascula
Orchis militaris
Orchis morio morio
Orchis morio picta
Orchis pallens
Orchis palustris
Orchis papillionacea
Orchis pauciflora
Orchis pinetorum
Orchis prisca