Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saxifraga exarata
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saxifraga glabella
Saxifraga graeca
Saxifraga hederacea
Saxifraga juniperifolia sancta
Saxifraga luteoviridis
Saxifraga marginata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata
Saxifraga pedemontana cymosa
Saxifraga porophylla frederici-augusti
Saxifraga porophylla grisebachii
Saxifraga rotundifolia heucherifolia
Saxifraga rotundifolia rotundifolia
Saxifraga rotundifolia taygetea
Saxifraga scardica
Saxifraga sempervivum
Saxifraga sibirica
Saxifraga sibthorpii