Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Colchicum macedonicum
Colchicum macrophyllum
Colchicum neapolitanum
Colchicum parlatoris
Colchicum parnassicum
Colchicum peloponnesiacum
Colchicum psaridis
Colchicum pulchellum
Colchicum pusillum
Colchicum triphyllum
Colchicum variegatum
Comandra elegans
Comperia comperiana
Conium maculatum
Convallaria majalis
Convolvulus althaeoides althaeoides
Convolvulus althaeoides tenuissimus
Convolvulus arvensis
Convolvulus betonicifolius betonicifolius
Convolvulus cantabrica