Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium candidissimum
Cerastium cerastoides
Cerastium cymosum cymosum
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium decalvans orbelicum
Cerastium dichotomum Κεράστιο το διχότομο
Cerastium diffusum diffusum Κεράστιο το διάχυτο
Cerastium dubium Κεράστιο το αμφίβολο
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium glomeratum Κεράστιο το συμπαγές
Cerastium gracile Κεράστιο το χαρίεν
Cerastium illyricum comatum Κεράστιο το κομοφέρον
Cerastium illyricum crinitum Κεράστιο το Σύκομο
Cerastium illyricum decrescens Κεράστιο το ελλατούμενο
Cerastium illyricum illyricum Κεράστιο το ιλλυρικό
Cerastium illyricum prolixum Κεράστιο το εκτενές
Cerastium moesiacum
Cerastium pedunculare Κεράστιο το ποδισκοφόρο
Cerastium pumilum palens
Cerastium rectum Κεράστιο το όρθιο